Opgaven

Jeg benytter programmerne:

Navision 4,0 SP2, C5, C5 light, Helios, e-conomic, Glasdata, Dataløn netversion, Danløn netversion, Jyske netbank, Merkur netbank, Sydbank netbank, Amagerbank netbank, Danske Bank netbank, Sparbank netbank, Nordea netbank.

Endvidere arbejder jeg i Microsoft Word, Excel.

Jeg laver desuden: manuel løn i e-indkomst, momsafstemning og diverse indberetninger til SKAT og andre offentlige myndigheder.

Søger refusion for fleksjob, sygedagpenge, barselsrefusion m.m.

Derudover konterer, nummererer, og bogfører jeg bilagene, ligesom jeg afstemmer kasse, bank og alle øvrige afstembare konti, såsom A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, debitorer og kreditorer m.m.

Såfremt kunden ønsker det, står jeg desuden for betaling af regninger, fakturering til firmaets kunder, forestår rykkerprocedure, skriver personalekontrakter, deltager i diverse møder o. lign.

Afhængig af kundens ønsker laves: balancer, budgetter, rapporteringer til bestyrelser og andre interessenter, ligesom kontakt til pengeinstitutter, revisorer m.m. kan arrangeres.

Al regnskabsmateriale afstemmes og rapporteres til revisor, som så ordner revisionspåtegnet regnskab, selvangivelse, skatteregnskab m.m.

Min person: Jeg er ærlig, logisk tænkende, ærekær, initiativrig, vedholdende, har sans for detaljerne, men kan samtidig bevare overblikket og er nem at arbejde sammen med. Jeg er fagligt nysgerrig og har let ved at sætte mig ind i nye opgaver/systemer.

Prisen for mit arbejde er ens, uanset hvilken opgave jeg arbejder med. Jeg arbejder på timeløn og fakturerer pr. 15 minutter. Der faktureres 1 gang månedligt, og betalingsbetingelserne er 8 dage.

Timeprisen er kr. 530,00 excl. moms.